7.6.2023 - bytosti mého života / beings of my life (12.2019 - 03.2023)
ženy mého života

tímto projektem vzdávám poctu ženám, které jsem na cestě životem doposud potkala.


ne se všemi oslovenými ženami se mi podařilo znovu setkat. hold skládám i těm, které se do projektu z jakéhokoliv důvodu nepodařilo zapojit.

nyní k samotnému projektu: pracuji na něm od prosince 2019. vytvořila jsem jedny šaty a do partie zad jsem vložila háčkovanou dečku, kterou jsem měla schovanou po prababičce. domlouvám si schůzky se ženami, které byly nebo jsou pro mne v životě důležité a fotím je v těchto šatech. zapojuji do projektu ženy různé, od své nejbližší rodiny - počínaje mojí babičkou, která už výsledek neuvidí - a přátel, přes další inspirativní ženy, které jsem poznala třeba i jen krátce či ženy, které obdivuji pro jejich statečnost, se kterou se perou s obtížnými situacemi, které jim život přináší. dosud jsem osobně shromáždila fotky asi padesáti žen, a protože některé žijí v jiných zemích nebo na jiném kontinentu, šaty putovaly i poštou a některé z nich fotili v šatech jejich blízcí. šaty putovaly na západní pobřeží usa, do norska a do švýcarska.

ze vzniklé "databanky" fotografií skládám na pc v grafickém programu různé kompozice. při komponování obrazů a pohyblivých obrazů vzpomínám na zážitky a situace, které jsme společně prožily. tento projekt bude pravděpodobně pokračovat.....


women of my life

with this project I pay tribute to the women I have met so far on my life's journey.

not all of the women I managed to meet again. I also pay tribute to those who could not join the project for any reason.

now to the project itself: I've been working on it since December 2019. I made one single dress and in the back part I inserted a crochet piece of textile that I had put aside from my great grandmother. I arrange meetings with women who were or are important to me in my life and I take the pictures of them in this dress. I involve different women in the project, from my closest family - starting with my grandmother, who will no longer see the result - and friends, through other inspiring women whom I have met even briefly or women whom I admire for their bravery, with which they fight with difficult situations that life brings. so far, I have personally collected photos of about fifty women, and since some of them live in other countries or on another continent, so the dresses traveled by mail, and some of them were photographed in the dress by their relatives. the dress traveled to the west coast of the usa, to norway and to switzerland.

from the resulting "databank" of photos, I compose various compositions on a PC in a graphics program. when composing pictures and moving pictures, I remember the experiences and situations we went through together. this project will probably continue.....

radka valentin

06/2023 liberec

7.6.2023 - tvůrčí pobyt v chorvatsku / creative stay in Croatia (11.2022)


7.6.2023 - zenZenyW (07.2021)
ubrusy po babičce / tablecloths after my grandma
7.6.2023 - podivné zvíře / strange animal (02.2021)
6.9.2020 - gang, upcyklace (12.2019)
3.6.2020 - roušky, linoryt, autorský tisk
14.1.2019 - terapie 001 - creation destruction resurrection
24.11.2017 - 19.1.2018 - vitrínky kina Varšava/Galerie Ahoj Nazdar Čau
2.12.2016 - DDR (oblastní galerie v liberci 2.-4.12.2016)
12.6.2016 - Zauhlovačka